OMAHA System:

Methode gericht op het geven van zorg die nodig is

Het OMAHA System is een bewezen methodiek die ontwikkeld is om zorg te inventariseren en zorg te geven die cliënten nodig hebben. De methode wordt nationaal en internationaal steeds meer toegepasti en blijkt in de praktijk goed te werken. OMAHA past bij de veranderingen die de gezondheidszorg nu doormaakt: de cliënt staat centraal, verschillende zorgprofessionals werken samen en de registratie is ondersteunend. Dit is reden voor AICOM bij de methode stil te staan.

Hoe werkt het OMAHA systeem?

Lees verder OMAHA System:

Waardigheid in de zorg:

de meerwaarde van een mensenrechtenperspectief.

‘Mijn vader van 87 werd gedropt in een diepe stoel waar hij zonder hulp niet uit kon opstaan, zodat de verzorging rustig zijn werk kon doen.’ ‘Mijn buurman sluit zijn dementerende vrouw op in huis om boodschappen te kunnen doen.’ ‘Oma komt niet meer buiten sinds ze in een verpleeghuis is opgenomen’ ‘Mijn moeder moet in haar luier plassen omdat het niet lukt om haar op tijd naar de wc te helpen’ ‘De ondervoeding bij mijn broer in het verpleeghuis werd onvoldoende herkend’.

Het gaat in deze voorbeelden om menselijke waardigheid, lichamelijke en geestelijke integriteit, recht op voedsel, recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op gezondheid. Kortom: mensenrechten. Ook de Inspectie voor de gezondheidzorg signaleerde tekortkomingen in de zorg aan ouderen. Om de kwaliteit te verbeteren, heeft Van Rijn (2015) onlangs een plan opgesteld. Positief hierin is dat waardigheid – een mensenrecht – hierin centraal staat.1 Het College voor de Rechten van de Mens doet onderzoek naar verschillende aspecten van mensenrechten in verpleeghuizen.2 De resultaten daarvan verschijnen in de loop van 2015. Lees verder Waardigheid in de zorg:

Duidelijkheid voorkomt gedoe.

Op dit moment verandert de samenleving naar een participatiemaatschappij en krijgen gemeenten nieuwe taken. Van wonen, welzijn en zorgorganisaties wordt verondersteld dat ze samenwerken. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op netwerkers. Dit zien we bijvoorbeeld bij sociale wijkteams ontstaan.

Samenwerking gaat niet vanzelf. Het geeft gedoe. Een van de redenen waarom het soms moeizaam gaat met elkaar, is de onbekendheid wat men wel en niet kan verwachten.

Lees verder Duidelijkheid voorkomt gedoe.