AICOM: Coaching voor ontwikkeling! AICOM richt zich onder meer op het verbeteren van het functioneren van teams. Speciaal voor teams hebben we trainingen ontwikkeld die zijn gericht op: beter samenwerken, meer regie op de ingezette zorg en zicht op zorgmijders. Deze trainingen bouwen voort op de ervaringen die AICOM samen met Zorg voor Kennis heeft opgedaan met het begeleiden van teams. Deze trainingen kunnen goed ingepast worden als onderdeel in een groter programma, waarin teams reflecteren op hun functioneren. Download de brochure voor meer informatie en neem contact met ons op.  Onlangs hebben we speciaal voor teams de MIKZO methodiek ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel om meer resultaatgericht te gaan werken en kan worden ondersteund met een app of webbased applicatie. 

Een pijler in onze individuele coaching is het vergroten van zelfinzicht en zelfvertrouwen. Door (meer) zelfinzicht weet onze klant waar zijn of haar kracht ligt en wat de talenten zijn anderen. AICOM heeft een licentie voor het afnemen van de MBTI, een bewezen hulpmiddel om uw zelfkennis en het begrip van anderen te vergroten. Dit bevordert het samenwerken en het benutten van de verschillende kwaliteiten in een team.

 

citaat-coaching

Diensten van AICOM:

  • Teamcoaching

In een verkennend gesprek bespreekt de opdrachtgever zijn wensen en stellen wij een aanpak voor. De trainingen of workshops zijn bij AICOM altijd doel- en resultaatgericht. Onderdeel van onze aanpak is dat een projectteam wordt ingesteld en verder gaat met de afgesproken acties. Daarmee borgen we een duurzaam effect.

  • Individuele coaching

Een individueel coachingstraject start met een kosteloos oriënterend gesprek. Indien AICOM u kan ondersteunen, ontvangt u na dit gesprek een offerte met een beknopte omschrijving van uw vraag, de rol van uw leidinggevende en onze aanpak. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk en maken we heldere afspraken over de terugkoppeling naar de leidinggevende of HRM manager. De gesprekken kunnen op elke gewenste locatie plaatsvinden. Zo behoort coaching on-the-job ook tot de mogelijkheden.

  • Sparren

Als bestuurder of leidinggevende kan het sparren met een ervaren manager helpen om met een frisse blik naar een vraagstuk te kijken.  Sparring sessies duren gemiddeld 2 uur en vinden bij voorkeur plaats in een inspirerende omgeving of tijdens een wandeling.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neem contact met ons op.