Workshop – Met meer plezier en effect leiding geven

“Leiderschap is een keuze. Het is een beslissing om de eigen potenties te accepteren en er voor uit durven komen.” Vrij naar W. Veenbaas, P. Weisfelt

Heb je ervaring als manager of projectleider? Wil je je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen? Dan is deze tweedaagse workshop een goede keuze voor je omdat je een verdiepingsslag maakt, waardoor je je kwaliteiten in jouw wijze van leidinggeven nog effectiever kunt inzetten.

Effectief leiden en communiceren

Als manager of projectleider heb je blijk gegeven dat je mensen kunt aansturen en doelen kunt bereiken. Je wilt je verder ontwikkelen. Je staat open voor nieuwe inzichten, ervaringen, theorieën over leiderschap en het motiveren van mensen. Je weet als geen ander dat het samenspel met je team cruciaal is. Na de workshop doorzie je de dynamiek van de communicatie binnen en met je team en kun je hierop directer invloed uitoefenen.

Kracht

Wat levert de workshop je op?

  • Meer kennis over en dieper inzicht in jezelf, waar ligt je kracht
  • Ervaren dat anderen wezenlijk anders zijn, dit meer waarderen en op een positieve manier inzetten
  • Het verbeteren van de samenwerking in de teams waarvan je deel uit maakt
  • Kennis en inzicht in communicatiestijlen en daaraan gekoppelde patronen
  • Vermogen ervaren om effectief in te spelen op de stijl van de ander
  • Het verbeteren van je presentatievaardigheden
  • Het leren van en met andere leidinggevenden

Je ontvangt tijdens de cursus een rapport met je persoonlijk MBTI profiel, dat onder andere inzicht geef in je communicatiestijl, je sterke punten en inzicht in waar je je op kunt ontwikkelen.. De MBTI® Stap I en MBTI® Stap II zijn in de betrouwbare en in de praktijk bewezen instrumenten voor persoonlijkheids- en leiderschapsontwikkeling. De trainers van deze workshop zijn Gea van Oortmarssen en Ina Davids, beiden senior trainer-coach.

Programma Masterclass
Dag 1

De basis voor deze dag vormt de MBTI-vragenlijst die je thuis vooraf hebt ingevuld. Hieruit vloeit een persoonlijkheidsprofiel voort. In oefeningen met elkaar ervaar je het effect van jouw sterke kanten in contact met anderen. Hierbij gaan we specifiek in op jouw communicatiestijl. We bespreken de diverse toepassingen van de inzichten die je hierdoor opdoet. We maken de slag naar de praktijk en je oefent hiermee. Na afloop van Dag 1 geef je aan wat je wilt gaan toepassen. Je omschrijft je leerdoelen. In Dag 2 bouwen we hierop voort.

Dag 2

We besteden aandacht aan de ervaringen van Dag 1 en de praktische uitwerking hiervan. We werken met casussen die jullie inbrengen waardoor je steeds beter inzicht krijgt in de mogelijkheden van zowel het sturen van jouw eigen gedrag als het inspelen op dat van de ander. Ter afsluiting ontvang je een certificaat van deelname aan deze workshop.


Voor wie? Voor alle leiders en professionals die zichzelf willen ontwikkelen, om daarmee hun bedrijf, team of project beter te kunnen aansturen. Duur: 2 dagen. Kosten: € 850 pp. (incl. MBTI rapport)
Wijze van inschrijven: Wil je meer informatie over deze workshop? U kunt contactformulier invullen of ons mailen of bellen.