Consultancy: Meer dan advies!AICOM ondersteunt de opdrachtgever bij het krijgen van greep op een project of veranderingen in de omgeving. Wij brengen de kennis en ervaring in die we bij tal van organisaties en projecten hebben opgedaan. De rol die wij voor u kunnen vervullen is altijd maatwerk.  Samen met Zorg voor Kennis hebben we voor gemeenten een aantal producten ontwikkeld die te vinden zijn op aicom.nl/productenvoorgemeenten

Vragen die klanten aan ons stellen: 

  • Wat betekenen de interne en externe ontwikkelingen voor mijn missie, visie, strategie en beleid?
  • Hoe vertaal ik beleidsdoelen naar jaardoelen, resultaten en activiteiten?
 • Hoe kan ik de samenwerking verbeteren? 
 • Wat is een passend besluitvormingsproces om het doel te bereiken?
 • Wat kan ik leren van andere organisaties en goede voorbeelden?
 • Wat kan ik doen als de implementatie stagneert?
 • Wanneer en hoe betrek ik de stakeholders?

citaat-consultancy

Diensten van AICOM:

 • Het herijken van de missie, visie en strategie of  koers van het project.
 • Ontwerpen van de project- en procesmatige aanpak van uw gewenste verandering.
 • Verkennen van het draagvlak bij en het betrekken van belangrijke partijen bij uw veranderopgave.
 • Opsporen van goede voorbeelden en “lessons learned”.
 • Vertalen van beleid naar uitvoeringsplannen.
 • Stakeholdermanagement
 • In kaart brengen van klantwensen en klantervaringen.

Opdrachtgevers van AICOM, een selectie:

 • Gemeente Berkelland: het begeleiden van een kennisochtend voor wijkteams over het thema Zicht en grip op zorgmijders.
 • RWS: het opstellen van een economische beoordeling van het Achteroever project Wieringermeer.
 • RWS: leren van koplopers voor duurzame stadslogistiek.  Zie de brochure: „Zero Emission Stadslogistiek”.
 • Innovatieplatform Huisartsenposten: organisatie van het symposium „Invitational Conference naar een duurzame en toekomstige zorgICT van de eerste lijn”. 
 • Gemeente Stichtse Vecht: het uitvoeren van de literatuurstudie: „Zicht en grip op zorgmijders”.
 • Huisartsen Utrecht Stad: sparringpartner en procesbegeleider om te komen tot één Huisarts Informatie Systeem.
 • LHV: ondersteuning en opstellen nota „Informatisering en ICT strategie huisartsenzorg 2016-2017”.
 • ResCon/Ros-netwerk: aan de slag met zelfmanagement „Inspiratie voor zelfmanagement”.
 • RIVM, Fontys en AgentschapNL: aanpak voor het verbeteren van het functioneren van teams.

Wilt u meer weten over onze diensten of uitgevoerde opdrachten?

>> Neem contact met ons op