Consultancy: Meer dan advies!AICOM brengt de kennis en ervaring in die we bij tal van organisaties en projecten hebben opgedaan. Wij hebben veel projecten opgezet en uitgevoerd.  

Vragen die klanten aan ons stellen: 

  • Wat betekenen de interne en externe ontwikkelingen voor onze missie, visie, strategie en beleid?
  • Hoe vertaal ik beleidsdoelen naar jaardoelen, resultaten en activiteiten?
  • Hoe ga ik om met mijn bestuur?
  • Wat is een passend besluitvormingsproces om het doel te bereiken?
  • Wat kan ik leren van andere organisaties en goede voorbeelden?
  • Wat kan ik doen als de implementatie stagneert?
  • Hoe en wanneer betrek ik de stakeholders?

citaat-consultancy

Diensten van AICOM:

 • Het herijken van de missie, visie en strategie of  koers van het project.
 • Opstellen van of adviseren over projectplannen.
 • Uitvoeren van (evaluatie)onderzoek
 • Opzetten en uitvoeren van  stakeholdermanagement.
 • Delen van opgedane kennis. 
 • Vertalen van beleid naar uitvoeringsplannen.

Opdrachtgevers van AICOM, een selectie:

 • RWS: evaluatie van het innovatieve project Achteroever project Wieringermeer en het beschrijven van de “lessons learned”.
 • Zorgverzekeraars Nederland en partners: Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de huisartsenzorg (in samenwerking met Arteria Consulting). Informatie over dit project is te vinden via op de website van Consultancy.nl.
 • Verschillende gemeenten in het begeleiden van wijkteam, o.a. op het gebied van zorgmijders.
 • RWS: economische beoordeling van het Achteroever project Wieringermeer (in samenwerking met Robin Konijn, Innofund B.V.).
 • RWS: leren van koplopers. Zie de brochure: „Zero Emission Stadslogistiek”.
 • Innovatieplatform Huisartsenposten: organisatie van het symposium „Invitational Conference naar een duurzame en toekomstige zorgICT van de eerste lijn”. 
 • Gemeente Stichtse Vecht: het uitvoeren van de literatuurstudie: „Zicht en grip op zorgmijders”.
 • Huisartsen Utrecht Stad: sparringpartner en procesbegeleider om te komen tot één Huisarts Informatie Systeem.
 • LHV: ondersteuning en opstellen nota „Informatisering en ICT strategie huisartsenzorg 2016-2017”.
 • ROS-netwerk:aan de slag met zelfmanagement „Inspiratie voor zelfmanagement” (in samenwerking met ResCon).

Wilt u meer weten over onze diensten of uitgevoerde opdrachten?

>> Neem contact met ons op