De functioneringsgesprekken komen er aan:

Tijd voor een goed gesprek!

Een goede voorbereiding is het halve werk

Er is een overvloed aan informatie te vinden over het ideale functioneringsgesprek. De gedeelde conclusie is dat alles valt of staat met een goede voorbereiding. De praktijk blijkt vaak een stuk weerbarstiger en niet altijd worden de kansen die dit gesprek biedt benut.

Functioneringsgesprek als kans

Als manager weet ik uit eigen ervaring dat het loont om het functioneringsgesprek goed voor te bereiden. Vanwege alle andere taken die er op je bord liggen kan dit wel eens in de knel komen. En, waarom is dat gesprek nodig als de medewerker toch wel weet hoe ik over hem denk? Door het geven van feedback en zelf ook ontvangen van feedback over jouw functioneren, biedt het functioneringsgesprek jou en je medewerker kans om te groeien. Het gesprek is er ook voor bedoeld om expliciet de wensen en mogelijkheden voor de toekomst te bespreken.
Daarbij is het uitgangspunt dat de medewerker hier vooral zelf aan het roer staat. Als je tot nu toe feedback omfloerst hebt gegeven of juist aan deze medewerker geen feedback hebt gevraagd over jouw functioneren, dan biedt het aankomende gesprek ook jou kansen om je verder te ontwikkelen.

5 stappen

De volgende stappen doorloop je om tot een goed functioneringsgesprek te komen.

  1. De uitnodiging voor het gesprek;
  2. De eigen voorbereiding van het gesprek: het verzamelen van informatie en inzicht in de persoonlijkheid en communicatiestijl van de ander;
  3. De start van het gesprek, het maken van positief contact;
  4. Het structureren van het gesprek, het geven van ruimte aan je medewerker en de punten die je zelf wilt inbrengen;
  5. De afsluiting van het gesprek en de vastlegging in het personeelsdossier.

Om deze stappen succesvol te doorlopen, is luisteren veruit de belangrijkste competentie. Heb je behoefte aan ondersteuning bij het voorbereiden van een specifiek functioneringsgesprek? Geef jij je medewerker de kans om zich verder te ontwikkelen en feedback te vragen? Ik vertel je graag over de ondersteuning die wij daarbij kunnen bieden.

Meer lezen?