DISCLAIMER

 

Copyright:

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten of de licenties berusten bij AICOM BV. Zonder bronvermelding is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te publiceren. Het is toegestaan om de aangeboden documenten (bv. columns van het blog) vrij en zonder voorafgaande toestemming te downloaden en met bronvermelding te verspreiden. Deze gedownloade documenten / columns mogen niet worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid:

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan AICOM BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. AICOM BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde documenten.

Verwijzingen en hyperlinks:

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. AICOM BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.