Meer kennis over zorgmijders

Zorgmijden is een actueel thema. Veel gemeenten vragen zich af of zij hierop beleid moeten ontwikkelen. Zorgmijden is het niet willen, durven, of kunnen zoeken naar hulp. Met behulp van een literatuurscan en interviews heeft AICOM in opdracht van de Gemeente Stichtse Vecht onderzocht of meer zicht en grip krijgen op het mijden van zorg mogelijk is. Daarnaast hebben we voor  gemeenten succesvolle methodes in beeld gebracht en aanbevelingen gegeven hoe zij meer grip krijgen op zorgmijden.
Op 15 juni 2017 organiseert Zorg voor kennis een kennismiddag, waarin we dieper ingaan op enkele van deze methodes.