Uitnodiging inspiratiemiddag

Samen een innovatieve
methodiek ontwikkelen voor
het sociaal domein  

Donderdagmiddag 8 november

Gemeenten willen doorpakken na de transformatie. Veel gemeenten zijn daarbij nog op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: hoe leg je op methodische wijze de verbinding tussen de domeinen, hoe stuur je op zelfredzaamheid en hoe betrek je de burger bij het resultaat? Last but not least: hoe kom je tot gegevens waar je op kunt sturen? Dat zijn vragen waar managers, teams en kwaliteitsmedewerkers mee worstelen.

Zorg voor Kennis en AICOM hebben het initiatief genomen voor het ontwikkelen en beproeven van een nieuwe methodiek. Met deze methodiek geven we een innovatieve invulling van het meten van zelfredzaamheid vanuit een benadering van positieve gezondheid.  Door te meten komen er data beschikbaar om te verantwoorden en sturen.

Het ontwikkelen van de methodiek doen we in gezamenlijke bijeenkomsten, liefst ook met uw gemeente. Dat levert inspiratie en voordelen op: door het samen ontwikkelen en voortbouwen op wat er is worden uren en budgetten efficiënter benut.

De bijeenkomst vindt plaats op 8 november in Bilthoven. De organisatie is in handen van AICOM en Zorg voor Kennis. Beiden zijn actief in het sociaal domein. Onze drive is het ondersteunen van de zorgprofessional in het meer resultaatgericht werken, vanuit de behoefte van de cliënt en met zo min mogelijk administratieve last.  

Resultaat

U gaat naar huis met kennis over een nieuwe methodiek om meer resultaatgericht te werken. U heeft inspiratie opgedaan om de methodiek samen met collega’s verder te ontwikkelen en de ambitie om dit toe te gaan passen in uw organisatie. Over de doorontwikkeling zijn afspraken gemaakt.

 

Programma

13.00 – 13.30 Inloop, met koffie en een broodje
13.30 – 13.35 Opening, door Gea van Oortmarssen (dagvoorzitter).
13.35 – 13.55

Stefan Meulesteen van MONTR laat enkele voorbeelden zien hoe gemeenten nu aan de slag gaan met het bepalen van doelen en het maken van afspraken en welke rol maatwerk hierin speelt. Ook gaat hij in op de voordelen van de MONTR app.

Aan de hand van deze voorbeelden bediscussiëren we met u de voordelen om een meer gezamenlijke methodiek te ontwikkelen en de wijze waarop dit vorm zou kunnen krijgen.

14.25 – 14.45

Sven Gutker de Geus neemt u mee in de opbouw van de door ons ontwikkelde opzet voor een innovatieve methodiek om te sturen op zelfredzaamheid. Vervolgens demonsteren we de methodiek met de MONTR app.

Deelnemers gaan aan verschillende tafels met elkaar in gesprek over de inhoud van de methodiek en doen voorstellen voor verbeteringen of aanvullingen.

15.30 – 16.00

Plenaire terugkoppeling uit de tafels.

Conclusie door de dagvoorzitter: hoe gaan we verder met de doorontwikkeling van de methodiek en de rol van ontwikkeltafels daarbij.

17.00  Afsluiting met hapje en drankje.

Aanmeldformulier en kosten

Er is op 8 november plek voor maximaal 20 deelnemers. Via het aanmeldformulier kunt u zich – eventueel samen met uw collega – inschrijven voor deze inspiratiemiddag. De kosten voor deelname zijn per deelnemer € 95 (exclusief btw).

Na inschrijving ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging en de factuur. Een week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u nadere informatie over het programma, de deelnemers en de routebeschrijving.

Heeft u vragen of suggesties?

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Gea van Oortmarssen, gea@aicom.nl.