OMAHA System:

Methode gericht op het geven van zorg die nodig is

Het OMAHA System is een bewezen methodiek die ontwikkeld is om zorg te inventariseren en zorg te geven die cliënten nodig hebben. De methode wordt nationaal en internationaal steeds meer toegepasti en blijkt in de praktijk goed te werken. OMAHA past bij de veranderingen die de gezondheidszorg nu doormaakt: de cliënt staat centraal, verschillende zorgprofessionals werken samen en de registratie is ondersteunend. Dit is reden voor AICOM bij de methode stil te staan.

Hoe werkt het OMAHA systeem?

Stel de cliënt heeft een operatiewond na een nieuwe knie. De wijkverpleegkundige brengt samen met de cliënt in kaart wat de cliënt nodig heeft en zelf wil en kan. Heeft hij voldoende kennis om zelf de wond te verzorgen? Als dat zo is dan scoor je een 4 of een 5. Als dat niet zo is een 1 of een 2. Als je twijfelt, een 3. Je doet dit ook met het gedrag dat de cliënt laat zien. Is hij bereid en instaat om er zelf iets aan te doen, en doet hij dat ook?

Tenslotte scoor je de ernst van in dit geval de wond. Is deze bijna genezen of is er bijvoorbeeld nog een infectie? Ook hier scoor je weer op een vijfpuntsschaal. Met deze drie scores wijst de verpleegkundige de zorg toe. Dat kan in de vorm van behandelen (de wond verzorgen), maar ook in de vorm van adviseren, instrueren en begeleiden (als de cliënt de wond zelf gaat verzorgen). Zo nodig komt er een casemanager aan te pas, zoals bijvoorbeeld een wondverpleegkundige. Ook wordt het Monitoren en bewaken toegewezen.

Via OMAHA kunnen alle zorgverleners acties en uitkomsten in een gemeenschappelijk document en met een eenzelfde taal vastleggen. Zonder de beperkingen van codes en registraties voor financiële doeleinden.

Door het vastleggen van de scores en de acties, is de voortgang van de zelfredzaamheid van de cliënt te volgen en te evalueren. De gemeenschappelijk OMAHA taal vergemakkelijkt de communicatie tussen alle stakeholders die betrokken zijn bij het verlenen van zorg.

De klant centraal?

In hoeverre draagt deze methode bij aan de kanteling naar het centraal stellen van de patiënt en het vergroten van de zelfredzaamheid? Wij vroegen dit aan Sven Gutker de Geus, programmamanager van Zorg voor kennis.

“OMAHA System helpt om inzichtelijk te maken hoe zelfredzaam de cliënt is en te bekijken wat er nodig is om de zelfredzaamheid te verbeteren. Laten we ophouden met opnieuw het wiel uitvinden en een methodiek gebruiken die zich in de praktijk bewezen heeft, ook internationaal. Mijn ambitie is om deze bewezen methodiek in Nederland breed bekend te maken en uit te rollen, om daarmee de zorg te bieden die aansluit bij de behoeften van de cliënt. En hoe vaker het wordt toegepast, hoe eenvoudiger het wordt om met elkaar te communiceren.”

Meer weten?

Wil je meer weten over het OMAHA System? Kijk dan bijvoorbeeld op www.mijnomaha.nl of www.omahasystem.nl of neem contact op met info@zorgvoorkennis.nl
Heb je ervaring met OMAHA en wil je die delen, ben je geïnteresseerd in de dienstverlening of de activiteiten van AICOM op dit gebied? Laat ons dit weten en neem dan contact met ons op via info@aicom.nl of door het invullen van het contactformulier.

_______________________
i zie onder meer http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2014/10/Omaha-System-wint-snel-aan-populariteit-1615414W/