Gea van OortmarssenGea van Oortmarssen

Gea is van oorsprong psycholoog en onderzoeker. Na het afronden van haar promotie onderzoek heeft zij in de publieke sector gewerkt. Zij heeft verschillende management functies vervuld, onder andere was zij sectormanager Mobiliteit en Ruimte. Zij heeft voor haar werkgever verschillende interne projecten geïnitieerd en aangestuurd, was accountmanager voor (destijds) het ministerie van Verkeer en Waterstaat en trad op als voorzitter van verschillende commissies. 

Vanaf 2013 heeft zij AICOM opgericht.  Zij richt zich met haar bedrijf  nog steeds op maatschappelijke vraagstukken. Gea’s drijfveer is het beter laten aansluiten van de zorg bij de behoeften van de patiënt en het verduurzamen van Nederland.  Zij werkt voor diverse opdrachtgevers,  o.a. voor gemeenten.

Gea’s kracht ligt  in het vertalen van ontwikkelingen naar doelen naar  activiteiten. Zij is de smeerolie tussen mensen en partijen om samen resultaten te boeken. Zij jaagt aan als het moet, zorgt voor heldere processen en een open en transparante communicatie. 

 

Gea’s LinkedIn profiel