Leer van pioniers!

Nederland staat voor de uitdaging om de samenleving en de economie verder te verduurzamen. Dat geldt ook voor het schoner maken van het goederenvervoer en met name voor het slimmer, schoner en zuiniger bevoorraden van onze binnensteden. Daarvoor zijn nieuwe denkwijzen nodig.

In opdracht van RWS zijn we met pioniers op gebied van zero emission stadslogisitiek (ZES) in gesprek gegaan om te leren van hun ervaringen en de lessen die zij getrokken hebben op het gebied van out-of-the-box denken, het omgaan met stakeholders. Deze ervaringen en lessen zijn breder toepasbaar dan alleen voor het verduurzamen van stadsdistributie!

Wat is er bereikt?

De ZES pioniers zijn geslaagd in het vertalen van ideeën naar nieuwe logistieke concepten om binnensteden schoner te maken. Van het bundelen van logistieke stromen van verschillende departementen tot het bevoorraden van de binnenstad via elektrische vrachtvoertuigen, die over het fietspad mogen rijden.

Wat kenmerkt pioniers?

Pioniers zijn van nature nieuwsgierig. Zij zijn op zoek naar nieuwe prikkels, geven het nieuwe graag een kans en experimenteren graag. Zij beschikken over vindingrijkheid, creativiteit en lef en komen zo tot nieuwe inzichten. Het zijn vaak mensen die zich graag in netwerken begeven. Steeds meer zoeken deze pioniers naar de combinatie van maatschappelijke opbrengsten en de meerwaarde voor de organisatie. Pioniers zijn daarmee van groot belang voor berdrijven en organisaties die bestaande problemen willen aanpakken en zich daarop willen onderscheiden.

Ontwikkelen van mensen en organisaties

Het benutten van de talenten van pioniers, vraagt lef van de organisatie. Als organisatie gericht zijn op sturing en controle zal dat pioniers niet aanmoedigen. De pionier heeft ruimte nodig om te experimenteren. De organisatie moet durven om eventuele mislukkingen te accepteren. Pas dan kom je er als organisatie verder mee. Het ontwikkelen van een pioniersmentaliteit zal voor de ene persoon gemakkelijker zijn dan voor de ander. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van het de vaardigheid om te netwerken. De een beleeft hier zoveel plezier aan dat het geen energie kost. Een ander moet zich ertoe zetten om hiervoor tijd voor vrij te maken. Hetzelfde geldt voor “visionair denken”. Wil je zelf weten of je talent hebt om te pionieren en of je dit wel wilt? Een competentietest helpt om inzicht te krijgen waar je talenten liggen.

Meer weten over AICOM?

Staat u aan het begin van een vernieuwend project en wilt u voorkomen dat u opnieuw het wiel uitvindt? Wij maken graag een inventarisatie van bestaande kennis en geleerde lessen. Zodat u daarop kunt voortbouwen. Lees meer over onze opdrachtgevers, dienstverlening en kernwaarden op www.aicom.nl of neem direct contact met ons op.

Leestips

e-brochure: ZES pioniers vertellen