Zingeving werkt!

Positieve aandacht en menselijke maat

Laatst werd ik getriggerd door een artikel over de positieve bijdrage van  zingeving aan het  welbevinden van mensen met ernstige gezondheidsklachten. Het ging over de zogenaamde geluksroute ontwikkeld door het bureau Arcon.1 De geluksroute is bedoeld voor het ondersteunen van  mensen met niet aangeboren hersenletsel. In plaats van naar hun problemen te kijken, wordt hen gevraagd: “Wat maakt je gelukkig en wat wil je met jouw leven?” Met andere woorden: niet de problemen van de cliënt staan centraal, maar zijn passie en de daarop aansluitende activiteiten. De geluksroute kent inmiddels een bredere doelgroep, onder andere  mensen met ernstige (chronische) gezondheidsklachten (somatisch en/of psychisch) en een sociaal isolement.

Een geluksroute naar groter welbevinden en minder zorgconsumptie

De resultaten van de geluksroute zijn onderzocht en positief geëvalueerd.2 Het welbevinden van de deelnemers nam toe, de waardering voor de kwaliteit van hun leven steeg en ze maakten minder gebruik van zorg. De gezondheid van de deelnemers bleef gelijk, maar de klachten waren minder sterk op de voorgrond aanwezig.

Enkele gemeenten brengen de geluksroute daadwerkelijk in de praktijk, soms gekoppeld aan de WMO zoals in Hengelo. Hun dienstverlening laat zien dat het stellen van ogenschijnlijke simpele vragen mensen kan stimuleren om weer zin te krijgen in en zin te beleven aan activiteiten.

4€ uit 1€

Deloitte heeft in opdracht van het Centrum in Ontmoeting in Levensvragen (COiL) een maatschappelijke business case uitgewerkt. Daaruit bleek dat de maatschappelijke opbrengsten positief zijn. Een euro besteed aan gesprekken over zingeving leidt tot 4 euro maatschappelijke baten door minder zorgconsumptie.3

Meer aandacht

Zingeving verdient meer aandacht dan het nu krijgt in de zorg. Begin met het samenbrengen en ontsluiten van de kennis op dit gebied en versterk de samenhang tussen de sociale dienstverlening en de zorg. Last but not least: zorg voor de middelen.

Reageren of meer weten? Bel of mail mij.  M: 0633984250, gea@aicom.nl

_____________________________________
1) Arcon: www.arcon.nl
2) Weiss, Laura Anne (2016) Direction: happiness : improving well-being of vulnerable groups.
3) Centrum in Ontmoeting in Levensvragen CO(I)L: Maatschappelijke Business Case (mBC)
Geeft zin aan en in levensgebeurtenissen.