Zicht en Grip op Zorgmijders.

Op 8 december 2016 hebben AICOM en Zorg voor Kennis een bijeenkomst georganiseerd over het actuele thema zorgmijders. In het programma namen drie inleiders ons mee in dit onderwerp, elk vanuit een eigen invalshoek.

symposiumGert Schout heeft laten zien dat uitsluiting bij alle moderne samenlevingen hoort. In het verleden had echter iedereen een rol. Hij stelde dat er daarom in sterke samenlevingen voor elkaar gezorgd wordt. Hij pleit voor het inschakelen van het persoonlijke netwerk is belangrijk om mensen weer deel uit te laten maken van de samenleving. Hij houdt de deelnemers een spiegel voor: het bieden van en het denken vanuit zorg werkt invaliderend. Klik door voor de presentatie van Gert Schout.

Peter Weyers heeft ons laten zien dat de zorgprofessional vanuit zijn eigen normen en waarden kijkt naar zorgmijders. Hij bepaalt of een zorgmijder hulp nodig heeft vanuit zijn eigen referentiekader. De belangrijkste eyeopener die deelnemers hieruit gehaald hebben, is dat je je bewust moet zijn van je eigen normen en waarden en probeer mensen ‘open’ te benaderen. Peter heeft laten zien dat mensen verschillende waardeoriëntaties hebben en dat ook wijken een bepaalde oriëntatie hebben, die bijvoorbeeld bepaalt in hoeverre men bij elkaar betrokken is. Klik door voor de presentatie van Peter Weyers.

Een goed voorbeeld van een aanpak gericht op zorgmijders is in Tilburg ontwikkeld. Belangrijk in deze aanpak is de samenwerking met partners die signalen doorgeven en ook de ruimte om zelf op zoek gaan naar zorgmijders, bijvoorbeeld op specifieke plekken. Als de zorgmijder is gevonden, dan het maken van eerste contact en het opbouwen van vertrouwen. Daarna kan de stap gezet worden naar begeleiding. De gemeente Tilburg stelt budget beschikbaar en laat bemoeizorg verder vrij in het kiezen van de geschikte aanpak. Zorgmijders die geen begeleiden meer ontvangen, worden nog wel “gemonitored”. Klik door voor de presentatie van Team Bemoeizorg.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@aicom.nl of info@zorgvoorkennis.nl.