Samenwerking met Zorg voor Kennis: scholingsprogramma voor sociale wijkteams

AICOM en Zorg voor Kennis hebben over het thema zorgmijders een scholingsprogramma van een dagdeel gemaakt, voor de sociale wijkteams. Het uiteindelijke scholingsprogramma is maatwerk, afgestemd op uw wensen en behoeften. Met het programma bouwen we voort op de resultaten van het door ons uitgevoerde literatuuronderzoek ‘meer zicht en grip op zorgmijders’ en de ervaringen die we op hebben opgedaan met de kennismiddag, die we in 2016 over dit thema hebben georganiseerd.  

Onze meerwaarde ligt in het samen met de deelnemers vertalen van de kennis naar concrete verbeteracties. Zodat door het voortbouwen op de kennis die er is, de dienstverlening en de zorg beter wordt voor degenen waar het uiteindelijk om gaat. Deelnemers hebben ons scholingsprogramma gemiddeld met een 7,5 beoordeeld. Wilt u meer weten over dit scholingsaanbod, neem dan contact met ons op.Rapport over zorgmijding
Zorgmijden is een actueel thema. Veel gemeenten vragen zich af of zij hierop beleid moeten ontwikkelen. Met behulp van een literatuurscan en interviews heeft AICOM, samen met ZorgvoorKennis, in opdracht van de Gemeente Stichtse Vecht onderzocht of meer zicht en grip krijgen op het mijden van zorg mogelijk is. De samenvatting van het rapport over zorgmijding kunt u bij AICOM opvragen.